ติดต่อเต็นท์

สมยศ ยานยนต์

8/2 ม. 12 ต. บางม่วง ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

081-1722997,086-9336999